Tanáraink - 2013/2014

Tanáraink
Tanár neve Beosztása Tantárgya
Hodvogner Csaba igazgató sporttörténet
testnevelés elmélet
Spaits Sándor

oktatási igazgatóhelyettes

informatika
Samu László szakmai igazgatóhelyettes Szakmai orientáció – vadász, Állattan
Keszei Andrea nevelési igazgatóhelyettes biológia
földrajz
Tánczos György kollégiumvezető
igazgatóhelyettes
földrajz
Németh Csaba tanüzemvezető
óraadó tanár
 
Abért-Tihanyi Andrea tanár
osztályfőnök 9. EV-P
testnevelés
Ágoston Edit óraadó tanár angol nyelv
Bánó Mátyás tanár parkos elmélet
gyakorlat
Botos Andrea tanár  
Bögöti Gábor tanár
vadász munkaközösség-vezető
vadász elmélet
gyakorlat
Büki Zoltán kollégiumi nevelőtanár
óraadó tanár
osztályfőnök 10. S.
matematika
fizika
informatika
Danka Lajos tanár  
Divós-Bertók Edina tanár
osztályfőnök 13.EKVVi
német nyelv, olasz nyelv
társadalomismeret és etika
Domján Péter kollégiumi nevelőtanár áruforgalmi ismeretek, marketing
Ekbauerné
Molnár Gabriella
tanár kémia
gyakorlat
Ferge Lászlóné tanár
osztályfőnök 10.PVi
magyar nyelv
irodalom
Forgács Péter tanár
osztályfőnök 11.KP
osztályfőnöki munkaközösség-vezető
történelem
társadalomismeret és etika
Füzesi Tamás tanár kertész elmélet
gyakorlat
Gájer Szilvia tanár matematika
fizika
informatika
Hende Tamás tanár
osztályfőnök 12.VVi
gépész munkaközösség-vezető
munkavédelmi felelős
gépész elmélet
gyakorlat
Horváthné Mézám Rozália tanár
humán tárgyak munkaközösség-vezető
könyvtáros, tankönyvfelelős
 
Jakabné Kiss Emese tanár matematika
fizika
Katavics András tanár
osztályfőnök 9.D

növénytan elmélet
szakmai gyakorlat

Király Edit tanár
osztályfőnök 10.L
német nyelv, történelem
Kleéné Tóth Szilvia tanár német
Koszogovitsné
Kundermann Beáta
tanár
osztályfőnök 12.EKP
testnevelés
Kovács Attila tanár
osztályfőnök 13.P, 13.V
vadász elmélet
gyakorlat
Kovács Ferenc tanár
osztályfőnök 14.Vi
kertész elmélet
gyakorlat
Kovács Mihály tanár
osztályfőnök 12.S
kertész elmélet
gyakorlat
Löveiné Csáji Ilona kollégiumi nevelőtanár
osztályfőnök 12.L
 
Maráczi Györgyné tanár angol nyelv
Markóné Németh Andrea tanár  
Mátyás Szabolcs tanár kertész elmélet és gyakorlat
Mukics Zita tanár
osztályfőnök 11.VVi
ifjúságvédelmi felelős
magyar nyelv, irodalom, tanulásmódszertan
Németh Gábor tanár
osztályfőnök 11.L
matematika 
Némethné Tóth Tímea tanár
osztályfőnök 9. Vi
német nyelv
Orbán Attila óraadó tanár
osztályfőnök 9. L
testnevelés
Pálmai Angéla tanár 
osztályfőnök 10.KV
reál munkaközösség-vezetúő
környezetvédelem elmélet,
gyakorlat, kémia, biológia
Polczer Szilvia tanár virágkötészet elmélet és gyakorlat
Posár Judit tanár
osztályfőnök 11.S
magyar nyelv
irodalom
Ságiné Hende Adrienn tanár
környezetvédelmi munkaközösség-vezető
osztályfőnök 13.K, 13.Vi
környezetvédelem elmélet,
gyakorlat 
Márkusné Sárfi Noémi kollégiumi nevelőtanár  
Seres Györgyi tanár jelenleg GYES-en
Simonné Tamássy Judit kollégiumi nevelőtanár
óraadó tanár
német nyelv, testnevelés
Smidéliusz Kálmán tanár magyar nyelv
irodalom
Soós Péter tanár
osztályfőnök 13.S
kertész munkaközösség-vezető
kertész elmélet
gyakorlat
Szalay Julianna tanár
osztályfőnök 9.K
környezetvédelem elmélet
gyakorlat
Szalay Károly tanár gépész elmélet és gyakorlat
Takácsné Kovács Vera tanár
osztályfőnök 12.KP
német nyelv
történelem
Tóthné Kiss Anikó tanár angol nyelv
Vargyas László tanár matematika
fizika
Vörösné Fábián Ágota kollégiumi nevelőtanár  

 

Go to top