Tanáraink - 2014/2015

Tanáraink
Tanár neve Beosztása Tantárgya
Hodvogner Csaba igazgató testnevelés 
Spaits Sándor oktatási igazgatóhelyettes informatika
Samu László szakmai igazgatóhelyettes állattan, növénytan
Keszei Andrea nevelési igazgatóhelyettes biológia
Tánczos György kollégiumvezető
igazgatóhelyettes
 
Németh Csaba tanüzemvezető
óraadó tanár
kertész szakmai gyakorlat
Abért-Tihanyi Andrea tanár
osztályfőnök 10. EVP
testnevelés
Ágoston Edit óraadó tanár angol nyelv
Bánó Mátyás tanár parkos elmélet
gyakorlat
Botos Andrea tanár virágkötészet elmélet és gyakorlat
Bögöti Gábor tanár
vadász munkaközösség-vezető
vadász elmélet
gyakorlat
Büki Zoltán kollégiumi nevelőtanár
óraadó tanár
osztályfőnök 12. S
felnőttképzési felelős

természetismeret
fizika

Dr. Danka Lajos tanár közgazdasági szakok
Divós-Bertók Edina tanár
osztályfőnök 9.EV
német nyelv, társadalomismeret-történelem, társadalomismeret és etika
Domján Péter kollégiumi nevelőtanár
óradaó tanár
marketing, áruforgalom
Ekbauerné
Molnár Gabriella
tanár kémia, környezetvédelem szakmai elmélet és gyakorlat
Ferge Lászlóné

tanár
osztályfőnök 11.PVi közösségi szolgálat felelőse

magyar nyelv
irodalom
Gájer Szilvia

tanár
osztályfőnök 9.KP

matematika
fizika
informatika
Gersei László óraadó kertész gyakorlat
Gyöngyössy Péter tanár műszaki ismeretek
növénytan
termőhelyismerettankönyvtáros, tankönyvfelelős
Hende Tamás tanár
osztályfőnök 9.L
gépész munkaközösség-vezető
munkavédelmi felelős
gépész elmélet
gyakorlat
munkavédelem
Dr. Horváth Dániel óraadó tanár anatómia
Horváthné Farsang Ágota óraadó tanár hulladékgazdálkodás elmélet és gyakorlat
Horváthné Mézám Rozália tanár
humán tárgyak munkaközösség-vezető
könyvtáros, tankönyvfelelős
 
Katavics András tanár
osztályfőnök 10.D

kertész elmélet
szakmai gyakorlat

Király Edit tanár
osztályfőnök 11.L
német nyelv, történelem
Kleéné Tóth Szilvia tanár
osztályfőnök 13.Vi-14.Vi
német nyelv
Koszogovits Mihály óraadó tanár testnevelés-önvédelem és küzdősport
Koszogovitsné
Kundermann Beáta
tanár
osztályfőnök 13.EKP
testnevelés
gimnasztika elmélet és gyakorlat
Kovács Attila tanár
osztályfőnök 13.EV
gépész elmélet és gyakorlat
vadász gyakorlat
Kovács Ferenc tanár
 
kertész elmélet
gyakorlat
Löveiné Csáji Ilona kollégiumi nevelőtanár  
Maráczi Györgyné tanár angol nyelv
Markóné Németh Andrea tanár jelenleg GYES-en
Mátyás Szabolcs tanár
osztályfőnök 9.DVi
kertész elmélet és gyakorlat
Mukics Zita tanár
osztályfőnök 12.VVi
nevelési munkaközösség-vezető
magyar nyelv, irodalom
Nagy László óraadó kertész elmélet
Németh Gábor tanár
osztályfőnök 12.L
matematika 
Németh László óraadó tanár kertész gyakorlat
Némethné Tóth Tímea tanár
 
német nyelv
Novák Tamás óraadó tanár testnevelés-tánc
Orbán Attila óraadó tanár
osztályfőnök 10. L
testnevelés
Pálmai Angéla tanár 
osztályfőnök 11.KV
reál munkaközösség-vezető
kémia, biológia,
laboratóriumi alapgyakorlatok
Peterdi József óraadó tanár földrajz
Pipics Lajosné tanár virágkötészet gyakorlat
Posár Judit tanár
osztályfőnök 12.S
magyar nyelv
irodalom
Ságiné Hende Adrienn tanár
környezetvédelmi munkaközösség-vezető
osztályfőnök 13.K, 13.P
környezetvédelem elmélet,
gyakorlat 
Márkusné Sárfi Noémi kollégiumi nevelőtanár  
Seres Györgyi tanár virágkötészet elmélet és gyakorlat
Simonné Tamássy Judit kollégiumi nevelőtanár
óraadó tanár
testnevelés
Sipos László tanár erdész-vadász gyakorlat
Smidéliusz Kálmán tanár
osztályfőnök 12.KP
magyar nyelv
irodalom, művészetek
Soós Péter tanár
kertész munkaközösség-vezető
kertész elmélet
gyakorlat
Szalay Julianna tanár
osztályfőnök 10.K
környezetvédelem elmélet
gyakorlat
Szalay Károly tanár gépész elmélet és gyakorlat
Takácsné Kovács Vera tanár
 
német nyelv
történelem
Tóthné Kiss Anikó tanár
osztályfőnök 10.Vi
angol nyelv
Tóthné Pintér Burus Adél óraadó tanár fejlesztő foglalkozás
Varga Enikő Erzsébet tanár matematika
Vargyas László tanár matematika
 
Vörösné Fábián Ágota kollégiumi nevelőtanár